Investice do drahých kamenů potřebují vaše...

V článku o investicích do drahých kovů jsme zdůrazňovali, jak moc se Češi ochuzují o své úspory. Vysoká inflace nám totiž doslova vysává z účtů velké množství peněz. Přitom existují poměrně zajímavé investice, které vaše úspory dlouhodobě a s velkou dávkou jistoty zhodnocují. A jednou z takových možností jsou investice do drahých kamenů. 

Vaše peníze snadno chudnou 

Současná pandemie naplno odkryla ekonomickou realitu našeho světa. V době krizí (ať si vezme za příklad rok 2008, či aktuální pandemii covidu-19) většinou vlády přistupují k plošnému tištění peněz. Výsledkem je sice záchrana ekonomiky před hlubokým propadem a výhled brzkého oživení trhů, nicméně masivní pumpování peněz do oběhu má i své stinné stránky. 

„Vlády sice ekonomiky zachraňují, ale také znehodnocují naše peníze.“

V těchto období totiž dochází k růstu inflace, která dlouhodobě znehodnocuje naše peníze a úspory na běžných účtech. V aktuální situaci pandemie navíc odborníci přepokládají, že současné vysoké hodnoty budou trvat poměrně dlouho, možná i několik let. 

Čechům investice (zatím) nevoní 

Pokud by současná inflace, tzn. okolo 5 %, opravdu přetrvávala řekněme 10 let, pak by nám z našich běžných účtů zmizela až polovina úspor. Jsou to velice jednoduché počty – pokud v roce 2021 máte na svém účtu 100 tisíc korun, o deset let později bude jejich reálná hodnota sotva 50 tisíc Kč. 

„Za deset let vám zmizí z účtů polovina úspor.“

Proti takovým trendům „ochuzování“ se lze ale poměrně jednoduše bránit – a to investováním svých nadbytečných úspor do různých investičních produktů. V západní zemích patří takové investice mezi běžné součásti rodinného rozpočtu. Nicméně Češi bohužel k takovým investicím – ke své škodě – ještě nedospěli. 

Drahokamy jako alternativa ke kovům

V našem článku o investicích do drahých kovů jsme drahé kovy vyzdvihovali jako poměrně jistý konzervativní druh zhodnocení úspor. A drahé kameny s nimi mají mnoho společného. Nejen že se z nich neodvádí pravidelná daň, ale vzhledem k omezenému množství v přírodě je možné očekávat, že jejich hodnota vždy dlouhodobě poroste.  

Stejně jako drahé kovy jsou i drahé kameny imunní vůči ekonomické nestabilitě, mimořádným událostem nebo přírodním katastrofám. Navíc jsou likvidní a relativně snadno obchodovatelné, v případě potřeby je tedy můžete prodat takřka kdekoliv na světě. 

„Můžete je strčit do kapsy a odjet na druhý konec světa.“

Jejich další „bratrskou“ výhodou je jejich snadná přenositelnost. Dokonce se v tomto smyslu vyznačují ještě lepšími vlastnostmi. Na rozdíl od zlata nebo stříbra je doslova stačí nasypat do pytlíčku a strčit do kapsy u kalhot. 

Kovy i drahokamy si dávají na čas

Společně s drahými kovy ale mají i společné nevýhody. Je třeba počítat s tím, že investice do drahých kamenů není otázkou jednoho nebo tří let. Naopak jejich zhodnocení dává smysl teprve v horizontu minimálně 5, nejlépe pak 10 a více let. 

„Nezapomeňte, že drahokamy zrají jako víno!“

U investic do drahých kovů i kamenů byste měli také využít toho, že je můžete držet fyzicky ve své moci. Rozhodně se v tomto případě nevyplácí nechávat si pouze nějaký certifikát o nákupu. S tím ovšem souvisí nutnost jejich uskladnění, které by mělo být zajištěno velmi dobrým zabezpečením. 

Unikátnost drahých kamenů

Jsou ale věci, na kterých se drahé kameny a drahé kovy „neshodnou“. Předně diamanty a jiné drahé kameny vám neposkytují takovou transparentnost cen, jako je tomu například u zlata. Zatímco u zlata nebo stříbra odpovídá jejich hodnota váze, cenu drahých kamenů ovlivňuje mnohem více faktorů. 

Mezi hlavní, mezinárodně uznávaná, kritéria patří takzvaná „4C“: Carat, Colour, Clarity a Cut. Původně byla tato kritéria vztažena pouze na diamanty. V současnosti se jimi ale hodnotí i ostatní drahé kameny. Pojďme se v krátkosti podívat na význam jednotlivých anglických pojmů:

„Hmotnost, barva, čistota, brus a další – vlivů na cenu je mnoho.“

1. Carat – Tento pojem vyjadřuje hmotnost v karátech, kdy 1 ct. se přepočítává jako 0,2 g. Doporučená hmotnost je mezi 0,5 a 1,5 ct., v případě portfoliové investice se pohybujeme od 0,25 ct. 

2. Colour – Barva neboli barevná sytost se rozlišuje podle 13 kategorií. Pro investici se doporučují čistě bílé kameny barev D až F (podle laboratoře GIA). Je ale dobré upozornit, že v posledních pár letech rostly o desítky procent také ceny růžových, žlutých nebo modrých diamantů.

3. Clarity – U čistoty neboli inkluze se hledí na minimální nedostatky. Jako hodné investování jsou doporučené pouze vysoce čisté kameny stupně FL až VS (podle laboratoře GIA).

4. Cut – Brus či lesk kamene je také jedním z určujících faktorů jeho ceny. Kamen by měl být téměř dokonale broušen se správnými proporcemi a symetrií. Mezi nejdokonalejší brusy pak patří tzv. briliantový brus.

U těchto 4 kritérií ale výčet faktorů ovlivňujících cenu kamenů nekončí. Další důležitou vlastností je původ naleziště toho kterého kamene. Některá naleziště jsou totiž pro určité druhy kamenů významnější než jiná. Drahokamy se těží takřka všude po světě v Africe, Asii, Austrálii nebo jižní Americe.

„Měli byste drahým kamenům alespoň v základu rozumět.“

Na cenu má také nemenší vliv velikost kamene, jeho vzácnost či unikátnost. Zkrátka posuzování ceny drahých kamenů je často velmi individuální a záleží na mnoha proměnných. Před investicí do drahokamů (na rozdíl od drahých kovů) tak doporučujeme určitou průpravu alespoň v základních charakteristikách.

Kameny jako atraktivní doplněk

Při investici do drahých kamenů budete odměněny nejen téměř zajištěným růstem, ale také nádherným přírodním skvostem ve svém „šuplíku“. Drahé kameny, potažmo drahé šperky, lidi přitahují svým pohledem odnepaměti a bude tomu tak pravděpodobně nadále.  

„Nenechte se přitažlivostí drahých kamenů svést!“

Každopádně nenechte se jejich krásou příliš svést! Pokud jsme u investic do drahých kovů tvrdili, že jsou pro vás pravděpodobně tou nejjednodušší investicí, z předešlých odstavců naopak vyplývá, že u drahých kamenů tomu tak úplně není. Chovají se sice jako investice podobně, ale určení jejich hodnoty je mnohem složitější. 

Odborníci dokonce radí, že před investicí do drahých kamenů byste se měli nejprve zaměřit na nemovitosti, příp. zlato a jiné drahé kovy. Drahé kameny by měly přijít v úvahu až poté, co máte dostatečně obsáhlé a pestře rozložené portfolio. 

„S investicí do drahých kamenů nechvátejte…“

Jako rozumná investice do drahých kamenů se pak jeví přibližně 5 až 10 % celkového majetku a je obecně určena spíše pro konzervativní a dlouhodobé investory, kteří berou tuto investici jako atraktivní doplněk ke svému portfoliu. Některé kameny začínají na částkách okolo nižších řádů deseti tisíc, ale rozumná investiční částka začíná na 100 000 korunách, optimální je pak půl milionu, kde se výnos může pohybovat od 5 do 10 %. 

Které kameny jsou investiční?

Investiční diamant 

S investicí do drahých kamenů si samozřejmě každý spojí diamant. A nutno dodat po zásluze! Diamant je králem drahých kamenů. Jeho pojmenování pochází z řeckého jména „adamas“, který znamenal „nepřemožitelný“, ale také „nespoutaný“. 

Diamant prochází celou historií lidstva a v téměř každé civilizaci a v každém časovém údobí ztělesňuje výjimečné vlastnosti. Například už ve starověku se pokládaly diamanty za nejsilnější ze všech drahokamů a jako symbol čistoty se využívaly jako ochrana před zlem.

„Trh s diamanty je rozvinutější než u ostatních drahých kamenů.“

V současné době má investiční diamant největší výhodu v tom, že oproti ostatním drahým kamenům je trh s diamanty poměrně solidně rozvinutý a transparentní. Informace o diamantech získáte ve většině bank a v historicky spolehlivých firmách, které se investičními poradenstvím zabývají. 

Nutno upozornit, že ne každý diamant je zároveň investičním diamantem. Pro investici se tedy zaměřujte pouze na kameny takové kvality, aby jejich hodnota opravdu trvale stoupala a nepodléhala ekonomickým, inflačním ani politickým vlivům. 

„Ne každý diamant je zároveň investičním diamantem.“

Pozor také na tzv. krvavé diamanty, u nichž se zisky z jejich prodeje využívají k nákupu zbraní a podpoře bojů, válek či nelegitimních vlád. Zaměřte se na diamanty označené logem CanadaMark, které splňují schválené hodnoty Kimberleyského procesu a jsou tak 100% etické. 

V současné době je na světě celkem 28 diamantových burz. Mezi věhlasné diamantové burzy patří především nejstarší diamantová burza na světě Beurs voor Diamanthandel v Antverpách, Ramat-Gan v Izraeli nebo známé finanční centrum v New Yorku. Roční obraty těchto center obchodu s diamanty se počítají v řádech miliard dolarů.

Ostatní investiční drahé kameny

Ale nejen diamant se třpytí… Zajímavých kamenů pro investici je mnohem více a dlužno dodat ve stejné kráse. Kameny jako kolumbijský smaragd, červený spinel, barmský rubín, kašmírský modrý safír, tsavorit granát či mandarínský granát jsou stejně nádherné a jejich cena v posledních letech velmi rychle stoupá. 

„Také cena ostatních drahých kamenů velmi rychle stoupá.“

Opět ale zopakujeme, že tyto drahé kameny jsou určené spíše o znalce, nadšence, případně ty, kdo se zajímají o netradiční investice. Vždy zde hraje velkou roli dokonalost, vzácnost a unikátnost daného kamene. Investiční drahokam by měl vážit minimálně 2 ct a pohybovat se na tržní ceně 3 000 dolarů a více. 

5 pravidel k úspěšné investici do drahých kamenů

Jak jsme už několikrát zopakovali, investice do drahých kamenů není pro každého. Jejich hodnota je dosti individuální a je třeba znát (a umět poznat!) mnoho proměnných faktorů, které mohou hrát v jejich budoucí hodnotě zásadní roli. 

Pokud jste se ale rozhodli pro investici do diamantů či jiných drahých kamenů, držte se těchto základních pravidel: 

Pravidlo č. 1 – naučte se základy

U drahých kamenů rozhodně doporučujeme, aby se investor s tímto oborem seznámil. Nemusíte být zrovna gemolog. Ale získat hlubší přehled o vlastnostech kamenů, o jejich správném brusu, které barevnosti jsou cenné, které naleziště přidávají na hodnotě a proč – to všechno jsou informace, které vás ochrání před špatnou investicí. 

Pravidlo č. 2 – Nechte si čas

S investicemi do drahých kamenů nemá cenu chvátat. Předně ceny diamantů, ale i ostatních kamenů, se udávají v dolarech, takže je žádoucí, abyste počkali na příznivý kurz. Dejte si také čas na porovnání několika distributorů. Rozhodně se vyhněte různým pochybným dealerům, spíše si najděte přímé specializované prodejce. Tímto způsobem se s větší pravděpodobností dostanete k lepším nabídkám. 

Pravidlo č. 3 – Vždy s certifikací 

Investujte pouze a jen do diamantů či kamenů, které mají řádnou mezinárodní certifikaci (HDR, GIA, IGI, GRS, Gubelin apod.). I nepatrná změna v klasifikaci kamene může zásadně snížit jeho hodnotu. Pravost certifikátu lze standardně ověřit online na webových stránkách jednotlivých laboratoří či prodejců.

Každý certifikát by měl obsahovat informaci o původu, barvě, čistotě a výbrusu. Dále by měl stanovovat hmotnost a rozměry. U diamantu se popisují také proporce, uvádí se identifikační náčrt, detaily kvality, symetrie a další vlastnosti. Nakonec musí certifikát obsahovat také registrační číslo, datum vystavení a vlastnoruční podpis hodnotitele.

Pravidlo č. 4 – Od důvěryhodného prodejce

Měli byste vědět, že existuje mnoho způsobů, jak drahé kameny zfalšovat. A nekalí dealeři toho budou chtít vždy využít. Proto se obracejte výhradně na solidní prodejce, kteří jsou lety ověření a poskytnou vám transparentně všechny dostupné informace. Investice lze dnes už standardně provést také online, ale i zde se řiďte stejnou opatrností a ověřováním jako u kamenných prodejen.

Pravidlo č. 5 – Pozor na syntetické kameny

K investování se hodí pouze přírodní kameny, nikoliv syntetické, které mají samozřejmě výrazně nižší cenu. Jejich fyzikální a optické vlastnosti jsou téměř shodné a rozdíly dokáže rozeznat pouze odborník se speciálním vybavením. Takové záměně ale předejdete díky výše uvedeným pravidlům – tedy zvláště nakupovat u spolehlivého prodejce, a to pouze kameny s mezinárodní certifikací. 

Investice podle vaší povahy

Při investici do drahých kamenů ani tak nezáleží na tom, kolik peněz máte. Tento typ investování totiž není pro každého. Převážná část investorů nechce ukazovat své bohatství navenek ani jim nejde o rychlé zbohatnutí. Charakterově jsou to lidé, kteří hledají stabilitu a ochranu svých úspor, a o to u drahých kamenů jde především. 

Související produkty

Recenze od našich zákazníků

95% zákazníků doporučuje podle dotazníku spokojenosti za posledních 90 dní.

Další recenze od zákazníků

Online platby kartou

Rychlé a zabezpečené
platby online

E-mail pro zákazníky

info@aranys.cz
(po-pá 8-16)

Linka pro zákazníky

+420 736 119 910
(po-pá 8-16)

Garance kvality a spokojenosti

potvrzená 
Puncovním úřadem

Zpět na začátek